Profil společnosti

Akciová společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. byla založena 10. 06. 1998 jako nástupnická organizace firmy Miroslav Brúha, výstavba plynovodů, která byla založena v roce 1990.

Vznikla zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483.

Předmětem činnosti společnosti je:

  • montáž, opravy, revize a zkoušky NTL, STL, VTL a VVTL vyhrazených plynových zařízení
  • koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem
  • zemní práce
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • silniční motorová doprava nákladní
  • práce s mechanizačními prostředky