Certifikace

1. ZPV je držitelem:

  • certifikátu č. 42011239 pro předmět činnosti – Provádění liniových staveb (plynovodů, vodovodů, kanalizací), jejich změn, zkoušek a odstraňování dle požadavků ISO 9001:2008
  • certifikátu č. 42010226 pro předmět činnosti – Provádění liniových staveb (plynovodů, vodovodů, kanalizací), jejich změn, zkoušek a odstraňování dle požadavků ISO 14001:2004
  • certifikátu č. 42010226 pro předmět činnosti – Provádění liniových staveb (plynovodů, vodovodů, kanalizací), jejich změn, zkoušek a odstraňování dle požadavků BS OHSAS 18001:2007
  • certifikátu č. 42011168 pro Provádění liniových staveb (plynovodů, vodovodů, kanalizací), jejich změn, zkoušek a odstraňování dle požadavků EN ISO 3834-2:2005
  • certifikátu Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o. č. 0316/2014 pro montáže, opravy plynovodů a plynovodních přípojek G-S4, P3
  • člen Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů